API Docs for: 1.0.0
Show:

apn_setting Class

APN Setting 模块

Methods

dealAutoApnsV6

(
 • v4
 • v6
)

合并V4\V6自动apn信息

Parameters:

 • v4 Array

  autoApnsV4字符串

 • v6 Array

  autoApnsV6字符串

getApnConfigs

(
 • apnsStr
 • isIpv6
)

解析apn信息

Parameters:

 • apnsStr String

  用||分割的apns字符串,eg."APN_config0||APN_config1..."

 • isIpv6 Boolean

  是否为ipv6 apns字符串

getApnSettings

()

获取apn相关信息

getAuthModes

() Array

获取鉴权方式

Returns:

Array:

Auth mode Options

getAutoApns

(
 • apnsStr
 • apnsV6Str
)

解析自动apn信息

Parameters:

 • apnsStr String

  用||分割的apns ipv4字符串

 • apnsV6Str String

  用||分割的apns ipv6字符串

parseApnItem

(
 • apnsStr
)

解析单条apn信息

Parameters:

 • apnsStr String

  用($)分割的apn字符串